paw logo

Afdruk

Hoofdkantoor:

AT-werk GmbH voorkomen
Beverstraat 15/15
A-1010 Wenen

Telefoon: +43 1 409 52 64
office@preventatwork.at

Juridisch vertegenwoordiger
Uwe Dreeßen

Gegevens handels-, verenigings-, coöperatie- of partnerschapsregister
Bedrijfsregister: FN 258384b
Handelsrechtbank Wenen

BTW-nummer:
ATU61422419

Disclaimer

Voor Engelse versie zie hieronder

1. inhoud van de webpresentatie

De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de op de website beschikbare informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op materiële of ideële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden inhoud of door het gebruik van onjuiste of onvolledige inhoud, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de exploitant. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om afzonderlijke pagina's of het gehele online-aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of het aanbod voor bepaalde tijd of definitief te beëindigen.

 

2. referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar andere, in het bijzonder websites van derden, hierna ook "links" genoemd, die buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de exploitant op de hoogte is van de inhoud en informatie op de pagina's en het voor hem zowel technisch mogelijk als redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud en onderwerpen te voorkomen.
De exploitant verklaart daarom uitdrukkelijk dat de desbetreffende pagina's op het moment van koppelen vrij waren van illegale en onrechtmatige inhoud en aanbiedingen. De exploitant heeft ook geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantieert de exploitant zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte websites die na het plaatsen van de link werd gewijzigd. Deze verklaring heeft betrekking op alle links en verwijzingen in de eigen internetpresentatie en op alle vermeldingen in door de exploitant ingerichte gastenboeken, discussieforums, prikborden en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke inhoud, is alleen de aanbieder van de website waarnaar de link verwijst aansprakelijk, maar niet degene die via een link alleen maar verwijst naar het betreffende online-aanbod.

 

3. auteursrecht en etiketteringsrecht (copyright)

De uitgever streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, beeldmaterialen, film- en videofragmenten en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van door hemzelf vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, beeldmaterialen, film- en videofragmenten en teksten of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, beeldmaterialen, film- en videofragmenten en teksten. Alle binnen het online-aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van de vermelding mag niet worden aangenomen dat handelsmerken niet door de rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de exploitant zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de exploitant van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, afbeeldingen, film- en videoclips en teksten in andere elektronische of gedrukte media en publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant.

 

4. rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Voor zover afzonderlijke inhoud of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet zonder uitzondering overeenkomen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

 

Webanalyseservice

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Disclaimer

1. online inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kan worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

2. verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor enige postings of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of mailinglijsten die op zijn pagina zijn aangeboden.

3. auteursrecht

Het was de bedoeling van de auteur om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, het auteursrecht van het respectieve object aan te geven. Het auteursrecht op materiaal dat door de auteur is gemaakt, is voorbehouden. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4 Rechtskracht van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

nl_NL_formalDutch